AVR KUTAI

-5% AVR máy phát điện Kutai EA15

AVR máy phát điện Kutai EA15

Mã sp: EA15

Giá:4,000,000đ

4,199,000

-10% AVR máy phát điện EA16 (400Hz)

AVR máy phát điện EA16 (400Hz)

Mã sp: EA16 (400Hz)

Giá:3,600,000đ

4,000,000

-10% AVR máy phát điện EA16 (50-60Hz)

AVR máy phát điện EA16 (50-60Hz)

Mã sp: EA16 (50-60Hz)

Giá:3,600,000đ

4,000,000

Đang xử lý...