LOADING IMAGES
AVR Kích từ chổi than 30A/90V

AVR Kích từ chổi than 30A/90V

Mã sản phẩm: AVR 30A/90V

Giá: 1,600,000 Giá NY: 1,750,000 đ
Bạn được giảm giá: 35%

220 VAC 1 phase 2 wire

Max 90 VDC @ 220 VAC  input power

* Hộp đơn 20A: sử dụng cho máy có công suất từ 1kva- 20kva
* Hộp đơn 30A : Sử dụng cho máy nhỏ hơn 45kva
* Hộp đơn 40A : Sử dụng cho máy nhỏ hơn 50kva
* Hộp đơn 50A : Sử dụng cho máy nhỏ hơn 60kva

 

Nếu là thành viên bạn sẽ được giảm giá 10%

Nếu bạn thành viên VIP bạn sẽ được giảm giá trên 10%

AVR cho máy phát điện kích từ chổi than
- Nguồn điều khiển : ( Sensing input) :

      220 VAC 1 phase 2 wire

- Loại nguồn điều khiển ( Sensing model) :

       RMS ( 1 hoặc 2 phase )  50 Hz / 60 Hz

- Nguồn động lực (Power Input) :

       110V/ 220VAC 1 phase 2 wire

- Điện áp kích từ (Output) :

Max 90 VDC @ 220 VAC  input power

- Dòng điện kích từ : ( Current )

Điện áp kích từ <24vdc( không tải )

* Hộp đơn 20A: sử dụng cho máy có công suất từ 1kva- 20kva
* Hộp đơn 30A : Sử dụng cho máy nhỏ hơn 45kva
* Hộp đơn 40A : Sử dụng cho máy nhỏ hơn 50kva
* Hộp đơn 50A : Sử dụng cho máy nhỏ hơn 60kva

- Điện trở cuộn kích từ(Hot field Resistance) :

        7Ω - 25Ω

  -  Độ ổn định điện áp ( Voltage regulation ) :

           < ± 0,5% (With 4% engine governing )

- Từ dư để mạch hoạt động ( Volt build-up ):

           Residual voltage at AVR terminal > 1,5VAC

- Kích thước ( Dimensions ) :

        110cm x152 cm x 102 cm

- Biến trở chỉnh Volt ngoài  ( Ext Volt Adj ) :

         10% with 500 Ω / 1watt trimmer

- Nhiệt độ hoạt động (OperatingTemp) -10°-> 70°C