LOADING IMAGES
AVR 5KVA cong Nhựa (Loại 2)AVR 5KVA cong Nhựa (Loại 2)AVR 5KVA cong Nhựa (Loại 2)

AVR 5KVA cong Nhựa (Loại 2)

Mã sản phẩm: SP000225

Giá: 185,000 Giá NY: đ
Bạn được giảm giá: 35%

Kama KDE8500E3 diesel máy phát điện điều chỉnh điện áp 5KW AVR  ba giai đoạn AVR tự động điều chỉnh điện áp 7 dây 7 dòng

Nếu là thành viên bạn sẽ được giảm giá 10%

Nếu bạn thành viên VIP bạn sẽ được giảm giá trên 10%